12345678910...
تاریخ اعلام نیاز : 1393/02/03    
کد کار : SSK-5227 شغل درخواستی : خدماتی
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : سن تا 30 سال ساعت کار : 8 تا 16:30 - پنج شنبه ها تا ساعت 12
نوع فعالیت : تجهیزات پزشکی و دارویی محدوده فعالیت : خیابان بهشتی
حقوق و مزایا :  حقوق وزارت کار + بیمه بعد از 3 ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم - آبدارچی و کارهای نظافت و جابه جا کردن غذا
تاریخ اعلام نیاز : 1393/02/03    
کد کار : SSK-5226 شغل درخواستی : منشی
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 30 سال ساعت کار : 8 تا 16:30 - پنج شنبه ها تا ساعت 12
نوع فعالیت : تجهیزات پزشکی و دارویی محدوده فعالیت : خیابان بهشتی
حقوق و مزایا :  حقوق وزارت کار + بیمه بعد از 3 ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم - مهارت های کامپیوتری داشته باشد - سابقه کاری
تاریخ اعلام نیاز : 1393/02/03    
کد کار : SSK-5223 شغل درخواستی : حسابدار
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 35 سال ساعت کار : 8:00 تا 16:00
نوع فعالیت : پیمانکار شهرداری محدوده فعالیت : چهارراه سرور
حقوق و مزایا :  700000 الی 1000000 - بیمه بعداز یک ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
لیسانس حسابداری - دارای مهارت - 2 سال سابقه کار داشته باشد.
تاریخ اعلام نیاز : 1393/02/03    
کد کار : SSK-5222 شغل درخواستی : کارمند دفتری
جنسیت نیروی مورد نیاز : هردو تعداد نیروی مورد نیاز : 2
سن مورد نیاز : زیر 35 سال ساعت کار : 9 الی 18 اضافه کاری اجباری تا 21
نوع فعالیت : باربری محدوده فعالیت : خیابان شوش
حقوق و مزایا :  وزارت کار + بیمه بعد 3 ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
حداقل دیپلم - تایپ بلد باشد
تاریخ اعلام نیاز : 1393/02/02    
کد کار : SSK-5207 شغل درخواستی : حسابدار
جنسیت نیروی مورد نیاز : هردو تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : زیر 35 سال ساعت کار : 8 الی 17 پنجشنبه 14
نوع فعالیت : تولید در اتوماتیک محدوده فعالیت : بالاتراز میدان ونک
حقوق و مزایا :  وزارت کار + بیمه ازروز اول
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
کارشناسی
تاریخ اعلام نیاز : 1393/02/02    
کد کار : SSK-5206 شغل درخواستی : کارشناس ارشد مدیر مالی
جنسیت نیروی مورد نیاز : هردو تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : زیر 35 سال ساعت کار : 8 الی 17 پنجشنبه 14
نوع فعالیت : تولید در اتوماتیک محدوده فعالیت : بالاتراز میدان ونک
حقوق و مزایا :  توافقی + بیمه ازروز اول
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
کارشناسی
تاریخ اعلام نیاز : 1393/02/02    
کد کار : SSK-5205 شغل درخواستی : اداری فنی و بازاریاب
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : زیر 30 سال ساعت کار : 8 الی 18 پنجشنبه 12
نوع فعالیت : تولید قطعات صنعتی خاص محدوده فعالیت : سعادت آباد
حقوق و مزایا :  وزارت کار + بیمه بعد 1 ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
حداقل کاردانی ساخت تولید
تاریخ اعلام نیاز : 1393/02/02    
کد کار : SSK-5204 شغل درخواستی : کارشناس شیمی
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : زیر 35 سال ساعت کار : 8 الی 17 + اضافه کاری
نوع فعالیت : سازه های فلزی محدوده فعالیت : اسلامشهر
حقوق و مزایا :  توافقی + بیمه بعد 2 ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
کارشناسی - کنترل کیفیت - 2 سال سابقه کار - متاهل
تاریخ اعلام نیاز : 1393/02/02    
کد کار : SSK-5203 شغل درخواستی : کارشناس الکترونیک
جنسیت نیروی مورد نیاز : هردو تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : زیر 35 سال ساعت کار : 8 الی 17 پنجشنبه 14
نوع فعالیت : تولید در اتوماتیک محدوده فعالیت : بالاتراز میدان ونک
حقوق و مزایا :  وزارت کار + بیمه ازروز اول
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
کارشناسی
تاریخ اعلام نیاز : 1393/02/02    
کد کار : SSK-5202 شغل درخواستی : تکنسین برق صنعتی
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 2
سن مورد نیاز : زیر 30 سال ساعت کار : 7 الی 17
نوع فعالیت : صنایع چوب محدوده فعالیت : احمدآباد
حقوق و مزایا :  توافقی + بیمه + سرویس دارد
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
حداقل دیپلم
12345678910...